MVO in de Formulierenfabriek

Zorgvuldig in recycling, energieverbruik en grondstoffen

Formulierenfabriek Zig Zag Forms maakt werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen ( MVO ) door het milieu mee te nemen in onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Intern milieuzorgsysteem

We werken volgens een intern milieuzorgsysteem dat voldoet aan de eisen van de norm NEN ISO 14001. Deze norm past bij de aard, omvang en milieugevolgen van de bedrijfsactiviteiten van Zig Zag Forms. Het milieuzorgsysteem houdt onder meer het volgende in:

 • We scheiden al ons afval en bieden het aan voor recycling
 • We maken gebruik van groene stroom.
 • We beperken geluids- en andere hinder voor de directe omgeving.
 • We voorkomen lucht, water- en bodemverontreiniging.
 • We optimaliseren het grondstof- en energierendement.
 • We volgen de ontwikkelingen binnen de papierindustrie die leiden tot het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en het hergebruik van oud papier op de voet en passen deze waar mogelijk toe.

Kettingformulieren: milieuvriendelijk en prijsbewust

Wij blijven ons inzetten voor het gebruik van matrixprinter geschikte kettingformulieren bij papieren kantoorformulieren. Kettingformulieren zijn niet alleen veel goedkoper dan laserprint geschikte zelfkopiërend gekleurd A4 papier. Kettingformulieren zijn ook nog eens milieuvriendelijker:

 • Het papierverbruik ligt lager
 • De matrixprinter gaat veel langer mee
 • Geen last van schadelijke toners en ongezonde ozon
 • Geen schadelijke afvalstoffen
 • Minder restafval

Alle voordelen van kettingformulieren lezen.
Direct meer weten over de voordelen van kettingformulieren? Bel 071 589 45 00 en laat u informeren

Matrixprinter